Izjava o varstvu osebnih podatkov po GDPR (General Data Protection Regulation)

V podjetju Zymzo d.o.o. ravnamo skladno z vsemi členi Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Vse osebne podatke obdelujemo izključno na podlagi zakonskih podlag in privolitvenih izjav posameznikov ter v skladu s sodobnimi koncepti zavarovanja in varovanja osebnih podatkov.

Zavedamo se visoke odgovornosti v zvezi z ravnanjem z osebnimi podatki, zato vse osebne podatke zavarujemo, varujemo in obdelujemo v skladu z aktualnimi predpisi in standardi.

S Politiko varovanja osebnih podatkov (»Politika«) vas seznanjamo, za katere namene pridobivamo osebne podatke, kakšna bo njihova uporaba, kakšne so pravice posameznikov in kako lahko te pravice uveljavljate.

1. Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov: ZYMZO d.o.o., Ilirska ulica 21, 1000 Ljubljana oz. Partner kot je napisano v Splošnih pogojih.

2. Namen obdelave osebnih podatkov in vrste osebnih podatkov

Vse osebne podatke obravnavamo zaupno in jih uporabljamo zgolj v namene, za katere so bili pridobljeni. Če bo nastala potreba po obdelavi podatkov za kateri drugi namen, vas bomo o tem predhodno obvestili in vas zaprosili za vašo privolitev.
Nameni, za katere se osebni podatki zbirajo:

 • vodenje rezervacije po nastanitvenih obratih za namen koriščenje BONA,
 • vpis podatkov v sistem FURS za namen koriščenja BONA,
 • obveščanje o stanju morebitne reklamacije,
 • odgovor na vaše vprašanje, ki ste ga zastavili,
 • obveščanje o dnevu aktivacij LIDL vrednostnih kartic.

2.1. Obdelava osebnih podatkov

Podatki, ki jih zbiramo od vas so sledeči:

 • ime in priimek
 • naslov (ulica in hišna številka, poštna številka, kraj)
 • telefon
 • elektronski naslov (e-mail)
 • davčna številka
 • EMŠO
 • vrsta in št. osebnega dokumenta

Podatki, ki jih zbiramo so nujni za kasnejšo ureditev rezervacije za bivanje in nastanitev v izbrani nastanitvi ter za prijavo v sistem Ajpes za namen turistične takse ter v sistem FURS z namenom unovčitve BONA.

V okviru registracije in strinjanja z v tem dokumentu navedenimi pogoji boste vpisali vse potrebne informacije na dokumentu ‘IZJAVA-REZERVACIJA’, in sicer boste vpisali sledeče: ime, priimek, elektronski naslov, naslov, telefonsko številko, davčno številko, EMŠO, ter vrsto in št. osebnega dokumenta.

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.

Z označitvijo okenca (checkbox), strinjam se z izjavo GDPR.

3. Uporabniki podatkov

Vsi podatki, zbrani na osnovi zgoraj naštetih pravnih podlag, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in jih brez privolitve posameznikov ne bomo posredovali tretjim osebam razen partnerjem, kot navedeno v Splošnih pogojih za koriščenje BONA.

Zakonsko je mogoče osebne podatke razkriti naslednjim obdelovalcem podatkov:

 • ponudnikom poštnih storitev (Pošta Slovenije), ponudnikom odpremnih storitev, ponudnikom storitev uničenja spisov in nosilcev podatkov
 • ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme
 • administratorju in skrbnikom aplikacij
 • računovodstvu

Zavezujemo se, da osebnih podatkov ne bomo posredovali ali prenesli v tretjo državo ali drugim mednarodnim organizacijam.

4. Obdobje hrambe

Zagotavljamo, da bomo osebne podatke hranili le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili zbrani in uporabljeni.

Če za posamezne podatke, ki se obdelujejo za realizacijo posla, obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki), znaša rok hrambe 10 (deset) let. V tem (podaljšanem) času je obdelava podatkov omejena.

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili zbrani, se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo.

5. Vaše pravice

Posameznikom zagotavljamo varstvo in uresničevanje vseh pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.
Od nas lahko kadar koli zahtevate:

potrditev, ali se podatki v zvezi z vami obdelujejo ali ne

dostop do osebnih podatkov (vpogled vanje in njihovo prepisovanje, če so za to izpolnjeni pogoji)

informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov, kot so informacije o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, ki so jim bili/jim bodo razkriti osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, obstoju morebitnega avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter o obstoju morebitnega iznosa podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

eno kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami. Če zahtevo podate z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, vam tudi kopijo podatkov zagotovimo v elektronski obliki. Za morebitne dodatne kopije lahko zaračunamo pristojbino.

popravek netočnih osebnih podatkov in dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov

pravico do izbrisa vseh osebnih podatkov (»pravica do pozabe«), če so izpolnjene predpostavke iz 17. člena GDPR, predvsem pa v primeru preklica privolitve

pravico do omejitve obdelave, če (i) oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preverbo točnosti osebnih podatkov, (ii) je obdelava nezakonita in namesto izbrisa zahtevate omejitev uporabe podatkov, (iii) upravljavec podatkov ne potrebuje več za potrebe obdelave, jih pa potrebujete vi za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, (iv) vložite ugovor zoper obdelavo svojih podatkov na osnovi zakonitih interesov upravljavca, dokler se ne preveri zakonitost njihove obdelave

pravico do prenosljivosti podatkov oz. prejem podatkov v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali posredovanje podatkov drugemu upravljavcu

pravico do preklica privolitve, kadar se osebni podatki obdelujejo na osnovi vaše privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost njihove obdelave, ki se je izvajala do njenega preklica

prenehanje uporabe svojih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja

da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima za vas pravne učinke ali kako drugače pomembno vpliva na vas

Postopki za zagotavljanje pravic posameznika

Seznanjen sem, da:

 • lahko zahtevam vpogled v moje osebne podatke
 • lahko zahtevam popravek osebnih podatkov
 • lahko zahtevam blokiranje osebnih podatkov
 • lahko zahtevam izbris osebnih podatkov
 • lahko zahtevam omejitev uporabe osebnih podatkov
 • lahko zahtevam prenos osebnih podatkov

Na zahtevo in v skladu z veljavno zakonodajo bomo posameznikom podali tudi druge informacije v zvezi z osebnimi podatki, ki jih obdelujemo.

Če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico, da zoper nas kot upravljavca vložite pritožbo pri informacijskem pooblaščencu.

6. Stik in postopek uveljavljanja pravic

Na vprašanja o zaupnosti svojih podatkov ter načinu njihovega zbiranja in obdelave ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi s svojimi podatki vam bo odgovorila naša odgovorna oseba.

Vse vaše zahteve, ki zadevajo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki (npr. preklic privolitve), v pisni obliki naslovite na: info@zymzo-host.com.

Za potrebe ugotovitve vaše identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo tudi dodatne podatke. Ukrepanje lahko zavrnemo zgolj v primeru, če dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.
Na vašo pisno zahtevo bomo odgovorili kakor hitro bo mogoče in brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa v zakonsko predpisanih rokih.
Za vse teme in vsebine, ki bodo obravnavane v zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov, velja stroga zaupnost.

7. Spremembe

Pridržujemo si pravico, da predmetno politiko po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Zato vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

Junij 2020